Milieu-impact spirulinaburger vs. rundsburger? 1-0.

Milieu-impact spirulinaburger vs. rundsburger? 1-0. LCA – Maestro 04 2024 Dat microalgen veel voordelen hebben, doen we uitgebreid uit de doeken op deze website. Maar wat betekent dit precies voor de producten op ons bord? Bijvoorbeeld, hoe ziet de milieu-impact van een spirulina burger eruit? En hoe kan je die vergelijken met een klassieke rundsburger? […]

Microalgen en de novel food wetgeving

Microalgen en de novel food wetgeving Floris Schoeters 03 04 2024 De novel food wetgeving bepaalt dat indien een product nog niet voor 15 mei 1997 geconsumeerd werd in de EU het een goedkeuringstraject moet doorlopen. Men moet namelijk aantonen dat het nieuwe voedingsmiddel veilig is, correct gelabeld en het moet gelijkaardig zijn qua nutritionele […]

Microalgen en vitamine B12

Microalgen en vitamine B12 Floris Schoeters Vitamine B12, ook wel cobalamine genoemd, is een van de acht B vitamines die er bestaan (Kennedy, 2016 en Green et al., 2017). Het is een belangrijk vitamine dat we nodig hebben voor de normale werking van ons zenuwstelsel en voor de aanmaak van rode bloedcellen. Het is ook […]

Microalgen en afvalwater

Microalgen en afvalwater Erwin Swinnen Microalgen, een bonte verzameling van microscopisch kleine organismen, vormen de basis van de voedselketen in alle watermilieus1.  Zowel in zoute omgevingen als zeeën en oceanen, als in zoete waterslopen zoals meren, rivieren en beekjes. Net als planten, doen microalgen aan fotosynthese, en er wordt geschat dat alle microalgen tezamen meer dan […]

Microalgen: van de mythe tot de kip of het ei.

Microalgen: van de mythe tot de kip of het ei. Floris Schoeters EOS blog – 04 mei 2021 Microalgen, de mythische organismen die de wereldhonger en het probleem van vervuilende fossiele brandstoffen gingen oplossen.  Microalgen: van de mythe tot de kip of het ei. | EOS Wetenschap De mythe Tijdens en kort na de tweede […]

Recept van de toekomst

Recept van de toekomst: mest, urine en microalgen. Klaar is uw (vee)voer! Floris Schoeters EOS blog – 31 december 2020 Microalgen, van ongewilde gasten tot superorganismen. Van eutrofiëring tot broeikasgassen, microalgen lossen het wel op. Groeien we straks onze (dier)voeding op mest en urine? Recept van de toekomst: mest, urine en microalgen. Klaar is uw […]