Microalgen en de novel food wetgeving

Floris Schoeters

03 04 2024

De novel food wetgeving bepaalt dat indien een product nog niet voor 15 mei 1997 geconsumeerd werd in de EU het een goedkeuringstraject moet doorlopen. Men moet namelijk aantonen dat het nieuwe voedingsmiddel veilig is, correct gelabeld en het moet gelijkaardig zijn qua nutritionele kwaliteiten als een reeds bestaand product dat het nieuwe voedingsmiddel wil vervangen. Zo’n traject kan lang duren en is duur. Het vormt vaak een hindernis voor nieuwe voedingsproducten om de markt te bereiken.

Ook microalgen vallen onder deze novel food wetgeving. Dit wil zeggen dat indien de specifieke microalg nog niet geconsumeerd werd in de EU voor 15 mei 1997 het valt onder de novel food wetgeving. Een aantal microalgen werden echter al voor 1997 geconsumeerd in de EU en mogen dus (zonder een novel food goedkeuringstraject) reeds verkocht worden voor consumptie (tabel 1).

Tabel 1: Microalgen die reeds voor 15 mei 1997 in de EU geconsumeerd werden. Deze microalgen zijn ‘not novel food’.

Naast bovenstaande microalgen (tabel 1) die ‘not novel food’ zijn en reeds geconsumeerd werden voor 15 mei 1997, zijn er echter tal van andere microalgen die nog niet (voor 15 mei 1997) werden geconsumeerd in de EU. Deze microalgen dienen dus een novel food goedkeuringstraject (novel food dossier) te doorlopen. Tabel 2 geeft de microalgen weer die ondertussen zo’n traject hebben doorlopen en reeds goedgekeurd zijn voor consumptie in de EU.

Tabel 2: Microalgen die novel food zijn en reeds goedgekeurd voor consumptie in de EU.

Bovenstaande twee tabellen geven aan dat er slechts een zeer beperkt aantal microalgen momenteel geconsumeerd mogen worden. Wetende dat er schattingen zijn tot wel 1 miljoen soorten microalgen, is het duidelijk dat er nog een enorm potentieel aanwezig is.