MAESTRO

project

MicroAlgen hebben Essentiële TROeven

Binnen het MAESTRO project wordt onderzocht hoe microalgen gebruikt kunnen worden als alternatieve eiwitbron. Het hoofddoel van het project is om niet één, maar twee volledige en circulaire algenketens uit te bouwen en zo de reeds bestaande kennis op grote schaal toe te passen. Het project kadert binnen de doelstelling van de Vlaamse Eiwitstrategie 2021-2030 om meer in te zetten op “nieuwe” eiwitten.

een circulair project

De eerste keten die wordt opgezet zal focussen op het gebruik van microalgen in een voedingsproduct voor de mens, de tweede keten zal worden opgebouwd met als doel een dierenvoeder op de markt te brengen. Door het opzetten van clusters met zowel telers, afnemers, verwerkers en kennisinstellingen wordt kennis uit het volledige spectrum van de algensector samengebracht om zo tot een duurzaam en circulair eindproduct te komen.

Naast het onderzoeken van de relatie tussen teler, afnemer en verwerker tot het overwinnen van juridische obstakels, wordt ook de ontvankelijkheid van consumenten om producten met microalgen te kopen onderzocht. Dit gebeurt met behulp van een marktonderzoek en voor zowel menselijke voeding als dierenvoeder. Tenslotte bouwt MAESTRO ook verder op de reeds opgedane kennis in voorgaande innovatieve projecten.

 

het project in cijfers

9 partners

2 jaar

focus op draagvlak

Duurzame, Vlaamse eiwitbron

 

De huidige eiwitconsumptie in Vlaanderen is niet duurzaam. De belangrijkste reden hiervoor is de grote afhankelijkheid van dierlijke eiwitten, die niet alleen zorgen voor een grote CO2-afdruk en emissies maar ook een grote hoeveelheid water vereisen. Om de switch te maken naar een meer duurzame productie van eiwitten werd de Vlaamse Eiwitstrategie 2021-2030 gelanceerd. Binnen deze strategie wordt ingezet op het verduurzamen van de conventionele dierlijke en plantaardige eiwitten, het veranderen van het consumptiepatroon en het diversifiëren van het aanbod door o.a. de productie en promotie van nieuwe eiwitten.

MAESTRO speelt in op de huidige problematiek door in te zetten op de waardevolle eigenschappen van microalgen. Deze kunnen immers een oplossing bieden voor heel wat uitdagingen verbonden aan de eiwittransitie. Bovendien kunnen microalgen ook gewoon in Vlaanderen gekweekt worden, wat dan weer een positieve invloed heeft op de afhankelijkheid van buitenlandse eiwitbronnen.

 

Het MAESTRO project is een samenwerking van AgrAqua, Heirbaut aLgriculture, Rijtak, Proviron, Bodec, Proefbedrijf pluimveehouderij, Thomas More – onderzoeksgroep Radius, Bond Beter Leefmilieu en United Experts Group.