Deze website is eigendom van en wordt beheerd door het projectconsortium MAESTRO dat bestaat uit de volgende partners: AgrAqua, Heirbaut aLgriculture, Rijtak, Proviron, Bodec, Proefbedrijf pluimveehouderij, Thomas More – onderzoeksgroep Radius, Bond Beter Leefmilieu en United Experts Group.

Rechten van afbeeldingen

Tenzij anders vermeld, behoudt het MAESTRO project de volledige rechten van alle afbeeldingen, teksten en andere media die op deze website worden gepubliceerd.

Afbeeldingen mogen alleen voor redactionele doeleinden worden gebruikt. Aan het gebruik ervan zijn geen kosten verbonden, mits de bronvermelding wordt vermeld. Grafische wijzigingen aan de foto – behalve het accentueren van het hoofdmotief – zijn niet toegestaan.

Het is hierbij uitdrukkelijk toegestaan – met inachtneming van de volgende beperkingen – om deze webpagina’s en de bijgevoegde documenten te kopiëren, af te drukken en te verspreiden. De hierin verstrekte webpagina’s en documenten mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Deze webpagina’s en documenten mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Elk exemplaar (dit geldt ook voor uittreksels) dient voorzien te zijn van het bovengenoemde bewijs van auteursrecht.

Disclaimer

Voor de inhoud van externe pagina’s kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen de exploitanten van deze gelinkte pagina’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

MAESTRO stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website up-to-date, juist en volledig is. Desondanks kan de mogelijkheid van fouten niet geheel worden uitgesloten. MAESTRO geeft geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, nauwkeurigheid of volledigheid van materiaal dat op deze website wordt gepubliceerd, en wijst alle aansprakelijkheid af voor (materieel of immaterieel) verlies of schade opgelopen door derden die voortvloeit uit het gebruik van inhoud verkregen van de website.

Geregistreerde handelsmerken en eigendomsnamen, en auteursrechtelijk beschermde tekst en afbeeldingen, worden over het algemeen niet als zodanig aangegeven op onze webpagina’s. Maar het ontbreken van dergelijke aanduidingen impliceert geenszins dat deze namen, afbeeldingen of teksten behoren tot het publieke domein in de context van het merken- of auteursrecht.

Gegevensbescherming en Privacyverklaring

MAESTRO doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de regels die zijn vastgelegd in de General Data Protection Regulation (GDPR).

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten u heeft.

Welke informatie verzamelen we over u en wanneer doen we dit?

We verzamelen informatie wanneer u zich registreert voor een evenement georganiseerd door MAESTRO en wanneer u zich vrijwillig aanmeldt voor onze nieuwsbrief. We verzamelen uw informatie enkel wanneer u uw geïnformeerde toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens. Informatie betreffende websitegebruik wordt verzameld met behulp van cookies.

Hoe zullen we de informatie over u gebruiken?

We verzamelen informatie over u om uw aanvraag te verwerken en, als u daarmee instemt, om u te e-mailen over projectnieuws waarvan wij denken dat het interessant voor u kan zijn. MAESTRO zal uw gegevens niet delen voor marketingdoeleinden met bedrijven, instellingen of andere derden zonder uw toestemming.

Hoe uw gegevens raadplegen en laten verwijderen?

U kan uw gegevens raadplegen en laten verwijderen op eenvoudig verzoek. Door ons een e-mail te sturen op het volgende adres … , zullen al uw persoonlijke gegevens uit onze databases worden verwijderd.

Marketing

MAESTRO verspreidt informatie over projectwerk en aanverwante activiteiten via e-mail. Als u ermee heeft ingestemd e-mailinformatie te ontvangen, kunt u zich op een later tijdstip alsnog afmelden. U heeft ten allen tijden het recht om ons te laten stoppen contact met u op te nemen voor marketing- en informatieve doeleinden. Als u niet langer gecontacteerd wilt worden, stuur dan een e-mail naar …

Cookies

Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen via de instellingen van de gebruikte browsersoftware. Houd er in dat geval rekening mee dat sommige functies van de website mogelijk niet volledig werken. Bovendien kunnen gebruikers de overdracht en analyse van de door Google, via cookies, verkregen gegevens (inclusief het IP-adres van de gebruiker) voorkomen door de browser-plug-in via volgende link te downloaden en te installeren.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website, wanner u doorklikt naar andere websites dient u de aan de betreffende site verbonden privacyverklaring te lezen.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We herzien onze privacyverklaring regelmatig en we zullen eventuele updates op deze webpagina plaatsen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in juni 2023.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over onze privacyverklaring of over de informatie die we van u hebben.