algen

aangename
kennismaking

Algen, u hebt er al wel eens van gehoord,
maar wat zijn algen nu juist?

Algen‘ is een verzamelnaam voor organismen die zowel meer-als enkelcellig kunnen zijn en die door middel van fotosynthese CO2 kunnen omzetten in zuurstof en biomassa. Ze leven in waterige milieus en het zijn de voorlopers van planten en eukaryote cellen in het algemeen.

algen op onze planeet

diversiteit aan algen soorten

Algen zijn eencellige of meercellige organismen die fotosynthetisch zijn, wat betekent dat ze energie produceren door middel van zonlicht, koolstofdioxide en water. 

Algen behoren tot het plantenrijk en komen overal op de planeet voor. Ze voelen zich het best in waterrijke omgevingen zoals oceanen, zeeën, meren, rivieren en beken.  Sommige soorten algen groeien ook op vochtige oppervlakken, zoals rotsen, bomen en gebouwen. Ze  aarden zowel in zoet als zout water afhankelijk van de soort.

hoeveel algen soorten zijn er in de wereld?

5.000

soorten
Dat is al een mooi aantal, maar er zijn er veel meer.

35.000

soorten
Inderdaad, op dit moment hebben we al 35.000 soorten in kaart gebracht. Dat is best al veel, maar wie weet ontdekken we er samen nog meer 😉

800.000

soorten
Er zijn inderdaad heel veel verschillende soorten algen, naar schatting zou dat er tot 800.000 kunnen zijn, maar zoveel hebben we er nog niet ontdekt.

Algen hebben een belangrijke rol in het ecosysteem, omdat ze een belangrijke bron van voedsel zijn voor andere organismen, zoals vissen en schaaldieren, en ze spelen ook een rol in de productie van zuurstof.

Bovendien worden algen gebruikt in verschillende industrieën, zoals de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en biobrandstofindustrie.

micro of macro

een wereld van verschil

microalgen

De microalgen zijn microscopisch klein, doorgaans eencellig (al bestaan er uitzonderingen) en  komen voor in alle vormen en kleuren. 

 

macroalgen

De macroalgen zijn beter bekend als zeewieren, macroscopisch meercellige grote algen die tot wel 65 meter lang kunnen worden.

 

microalgen

eencelligen (*)

In tegenstelling tot macroalgen, worden microalgen vaak amper bewust gegeten.

Sommigen nemen misschien wel doelgericht een supplement op basis van microalgen, maar vaak stopt het daar.  Echter eten we microalgen of componenten ervan al vaak onbewust.

Microalgen, meer specifiek spirulina, worden namelijk al vaak gebruikt als kleurmiddel in snoep.

(*) Er is ook een kleine groep aan meercellige algen die wetenschappelijk onder de microalgen zijn ingedeeld.

macroalgen

meercellige grote algen

De macroalgen zijn beter bekend als zeewieren, macroscopisch meercellige grote algen die tot wel 65 meter lang kunnen worden. Ze gebruiken zonlicht gebruiken als energiebron om, via fotosynthese, biomassa te produceren uit CO2. De meeste zeewieren behoren tot de groen-, rood-, goud- en bruinwieren en er bestaan meer dan 6700 soorten.

Het zijn allemaal eukaryote organismen die behoren tot het rijk der Viridiplantae of Chromista.

Macroalgen of zeewieren kennen de meeste mensen wel. Denk maar aan kelp of aan sushi en meer specifiek aan nori, het ‘donkere velletje’ dat rond de sushi zit.

algen in cijfers

economisch potentieel

Algen hebben ook een economisch potentieel. Ze worden  gebruikt in verschillende industrieën, zoals de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en biobrandstofindustrie.

 

jobs

marktwaarde

groei