Vlaamse microalgen pionier

Proefbedrijf Pluimveehouderij

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij (Geel, provincie Antwerpen) voert praktijkgericht onderzoek uit met leghennen en vleeskippen en is het aanspreekpunt voor praktijkonderzoek voor pluimvee in Vlaanderen. 

Proefbedrijf Pluimveehouderij logo

 

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij beschikt over 3 vleeskippenstallen en 1 moderne leghennenstal met verschillende huisvestingssystemen. Deze faciliteiten bieden verschillende onderzoeksmogelijkheden rond pluimveemanagement, dier- en darmgezondheid, milieu en dierenwelzijn, huisvesting, voeding, emissies en technische resultaten.

 

pioniers data

 

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij heeft een jarenlange ervaring met het uitvoeren van praktijkonderzoek. Het biedt antwoorden op uitdagingen van de pluimveehouders en zet in op een sterke communicatie en dialoog met de hele sector.


Kennisuitwisseling voor de pluimveehouderij behoort tot de kerntaken van het Proefbedrijf en wordt jaarlijks verwezenlijkt door studiedagen, discussiepanels, informatiebrochures, artikels in de vakpers. Het Proefbedrijf staat in nauw contact met de gehele pluimveesector en heeft een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk.

ervaring algen

in een circulair kader

spoelwater ter bevordering van de circulaire pluimveehouderij

Via het algen-project binnen Vlaanderen Circulair “Hergebruik van spoelwater ter bevordering van de circulaire pluimveehouderij: van medium voor algenkweek tot aanrijking van kippenvoeder” heeft het Proefbedrijf Pluimveehouderij reeds ervaring met het gebruik van algen in een circulair kader.

team
Proefbedrijf Pluimveehouderij

de onderzoekers

Peter Bleyen

onderzoeker

Neil Van den Broeck

onderzoeker