landbouwer

lage stikstof teelten

teelten met microalgen = zuiniger met voedingsstoffen

Een belangrijk nutriënt voor voedselproductie is stikstof.  Sommige soorten voeding vereisen hogere stikstoftoediening dan anderen. Tarwe, gerst en haver vragen heel veel stikstof. 

 
Er zijn heel veel mondjes te voeden wereldwijd. Als we dit met een lager stikstofgebruik willen doen, moeten we op zoek naar teelten die zuiniger omspringen met hun voedingsstoffen.

"Was ik met de traditionele teelt van bloemkolen of aardappelen verder gegaan, dan had de bemesting in 2022 wel drie keer zoveel gekost als het jaar ervoor!."
Gerda
landbouwster

Ik startte 2 jaar geleden met de teelt van algen omdat ik wel geloof in alternatieve eiwitbronnen. Daar komt meer en meer vraag naar. Bovendien zijn de prijzen van meststoffen sinds de oorlog tussen Oekraïne en Rusland sterk gestegen. Nu ben ik heel blij met deze algenteelt in een groot bassin. Die groeit in de eerste plaats dankzij koolstofdioxide uit de lucht. Was ik een teelt van bloemkolen of aardappelen begonnen op een veld, dan had de bemesting in 2022 wel drie keer zoveel gekost als het jaar ervoor!

teveel stikstof is negatief voor de biodiversiteit

Bovendien hebben Vlaanderen en Nederland een zeer rijke traditie met veehouderij.  Net als industrie en transport, zorgen dieren voor extra stikstofuitstoot. De stikstofdepositie in de omgeving wordt slecht verdragen door sommige soorten planten, waardoor de biodiversiteit onder druk komt te staan. Hierom wordt aangeraden om minder landbouwdieren te gaan houden in de buurt van natuurgebieden.

 

De landbouwdieren zorgen natuurlijk ook dat onze voedseleconomie blijft draaien. Bij een daling van het aantal dieren, is het dus nodig om naar alternatieve landbouwmethodes op zoek te gaan.

minder stikstof

positief op mestbalans

verminderen CO2

Lorum ipsum

Lorum ipsum

"Door de nieuwe wetgeving werd de vergunning voor de uitbreiding van mijn rundveebedrijf niet verleend. Ik moest op zoek naar alternatieven met minder stikstof uitstoot. Na een grondige analyse kwam ik bij microalgen uit. Niet alleen financieel, maar ook duurzaam sta ik er nu beter voor."
Tom
veehouder